DIA DE LA PAU
Jocs cooperatius: Relleus per parelles i grups, joc de les deu passades, pirámides humanes.
Treballem el concepte de grup, la generositat i el diàleg.